المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۷

Exchange

‎$n$‎ عدد به ترتیب به شما داده شده است. شما می‌توانید با یک ‎swap‎ دو عدد کنار هم را جا‌به‌جا کنید‎.‎ از شما خواسته شده تا با حداکثر ‎swap $m$‎ بهترین ترتیب ممکن توسط اعداد را به‌دست آورید. ‎ ترتیب ‎$A$‎ را بهتر از ترتیب ‎$B$‎ گوییم اگر به ازای هر ‎$x$‎ که ‎$x$‎امین عدد ‎$A$‎ از ‎$x$‎امین عدد ‎$B$‎ کم‌تر است، یک ‎$y \leq x$‎ وجود داشته باشد که ‎$y$‎امین عدد ‎$A$‎ از ‎$y$‎امین عدد ‎$B$‎ بیش‌تر باشد و این دو ترتیب برابر نباشند.‎

ورودی

  • در سطر اول ورودی ‎$1 \leqslant n \leqslant 1000$‎ برابر با تعداد اعداد و ‎$0 \leqslant m \leqslant 1000000 $‎ آمده اند،
  • در سطر بعدی ‎$n$‎ عدد طبیعی آمده است که عدد ‎$i$‎ام نشانگر ‎$i$‎امین عددی است که به شما داده شده است.

خروجی

در خروجی بهترین ترتیب را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
7 1‎
10 20 30 40 50 60 70
20 10 30 40 50 60 70‎
5 2‎
‎3 5 1 2 4
5 3 2 1 4
10 5‎
‎19 20 17 18 15 16 13 14 11 12
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

ابزار صفحه