المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۵

Calculation

‎ به شما دو عدد ‎$n$‎ و ‎$k$‎ در ورودی داده شده است. شما باید برنامه‌ای بنویسید که مقدار زیر را حساب کند: ‎

‎$$f = (k \boxtimes 1)‎ + ‎(k \boxtimes 2)‎ + ‎\ldots‎ + ( ‎k \boxtimes n)$$‎

که مقدار ‎$A \boxtimes B$‎ برابر است با باقی‌مانده ‎$A$‎ بر ‎.$B$‎

ورودی

در سطر اول ورودی دو عدد ‎$n$‎ و ‎$k$ ‎ $(1 \leq n,k \leq 10^9)$ آمده است.

خروجی

در تنها سطر خروجی جواب مسئله را چاپ نمایید ، دقت کنید که امکان دارد جواب از ‎$2^{32}$‎ بیش‌تر باشد.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 3 7

ابزار صفحه