المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۳۰

Inspection

دو رشته ‎$A$‎ و ‎$B$‎ شبیه به هم هستند اگر: ‎

  • طول ‎$A$‎ و ‎$B$‎ برابر باشد.‎
  • به ازای هر ‎$1 \leq i \leq length(A)$‎ و‎$i \leq j \leq length(A)$‎ کاراکتر ‎$i$‎ام و ‎$j$‎ام ‎$A$‎ با هم برابر باشند اگر و فقط اگر کاراکتر ‎$i$‎ام و ‎$j$‎ام ‎$B$‎ با هم برابر باشند.‎

به شما دو رشته ‎$A$‎ و ‎$B$‎ داده شده است. شما باید تمام ‎$x$‎هایی را بیابید که رشته‌ی حاصل از کاراکترهای ‎$x$‎ام تا ‎$x+length(B)-1$‎ام ‎$A$‎ با ‎$B$‎ شبیه است.‎

ورودی

  • در سطر اول ورودی عدد ‎$1 \leq t \leq 10$‎ نشانگر تعداد تست‌ها آمده است.
  • در هر یک از ‎$t$‎ سطر بعد در هر سطر دو رشته ‎$A$‎ و ‎$B$‎ به ترتیب آمده است.
  • طول هر کدام از رشته‌های ورودی کم‌تر یا مساوی ‎$2 \times 10^{5}$‎ است.

خروجی

در خروجی به‌ازای هر تست ابتدا تعداد جواب‌های ممکن و در سطر بعد تمام جواب‌ها را به‌صورت صعودی چاپ نمایید. برای جزئیات بیش‌تر ، ورودی و خروجی نمونه را بررسی کنید.‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2‎
abacabadabacaba aba‎v
abacabadabacaba abcd
7
‎1 3 5 7 9 11 13‎
0

ابزار صفحه