المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۲۹

Far Numbers

به شما یک ترتیب از اعداد‎$1$ ‎ تا ‎$n$‎ داده شده است ، شما باید ماکسیمم ‎$x$‎ را بیابید که می‌توان ‎$x$‎ تا از این اعداد را به همین ترتیب طوری در یک ردیف نوشت که اختلاف هر دو عدد کنار هم حداقل برابر با ‎$k$‎ باشد.

ورودی

  • در سطر اول ورودی دو عدد ‎$1 \leq n \leq 2 \times 10^{5}$‎ و‎$1 \leq k \leq n$ ‎ آمده است.
  • در سطر بعد، ‎$n$‎ عدد متفاوت آمده است که هر کدام از آن‌ها بین $1$‎ و ‎$n$‎ هستند.

خروجی

در تنها سطر خروجی پاسخ سوال را چاپ نمایید. ‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 1
1 2 3
3
3 2
1 2 3
2

ابزار صفحه