المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۳۱

Goldbach's Conjecture

‎Goldbach‎ در سال ‎$1742$‎ حدس زد که به‌ازای هر زوج بزرگ‌تر از ‎$2$‎ دو عدد اول ‎$p$‎ و ‎$q$‎ وجود دارند که مجموع آن‌ها برابر با آن عدد است‎. ‎ شما باید برنامه‌ای بنویسید که این حدس را بررسی کند.‎

ورودی

  • در ورودی تعدادی کم‌تر از ‎${10}^5+2$‎ عدد آمده است که آخرین آن‌ها $0$‎ است. تمام اعداد زوج‌اند و همه به غیر از آخرین عدد، از ‎$2$‎ بزرگ‌تراند.‎
  • تمامی اعداد ورودی کم‌تر یا مساوی ‎${10}^6$‎ هستند.‎

خروجی

فرض کنید در ورودی ‎$n$‎ عدد آمده باشد. شما باید ‎$n-1$‎ خط در خروجی چاپ نمایید. خط ‎$i$‎ام باید به‌صورت زیر باشد.

  • اگر دو عدداول ‎$p$‎ و ‎$q$‎ وجود داشتند که مجموع آن‌ها برابر با ‎$\text{input}_i$‎ بود در خروجی عبارت $\text{input}_i=p+q$ را چاپ نمایید.‎ در صورت وجود بیش از یک جواب جوابی را چاپ نمایید که ‎$q-p$‎ بیشینه باشد.
  • در غیر این صورت عبارت «Goldbach’s conjecture is wrong» را در خروجی چاپ نمایید.‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
8‎
20‎
42‎
0
8 = 3‎ + ‎5‎
20 = 3‎ + ‎17‎
42 = 5‎ + ‎37
1000000‎
0
1000000 = 17‎ + ‎999983

ابزار صفحه