المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۲۴

Rectangle

به شما یک مستطیل ‎$n \times m$‎ داده شده است و از شما خواسته شده تا تعدادی عملیات روی آن انجام دهید. هر عملیات به‌صورت زیر است.

  • تمام ‎$1\leq x \leq n,1 \leq y \leq m-w_i+1$‎ هایی که خود آن خانه و ‎$w_i-1$‎ خانه بعد آن خالی است را به‌دست بیاورید.
  • اگر در قسمت قبل حداقل یک جفت پیدا شد، از میان آن‌ها جفتی که دارای کم‌ترین ‎$x$‎ (اگر چند جفت دارای کم‌ترین ‎$x$‎ بودند آن جفتی که دارای کم‌ترین ‎$y$‎) است را انتخاب کنید و روی آن خانه و ‎$w_i-1$‎ خانه بعد از آن یک برچسب سیاه ‎$1 \times w_i$‎ بچسبانید. خانه‌هایی که روی آن‌ها برچسب چسبیده شده دیگر خالی نیستند و نمی‌توان روی آن‌ها دوباره برچسب چسباند.

شما باید به ازای هر عملیات اگر توانستید برچسب بچسبانید، شماره سطر آن را چاپ کنید. در غیر این‌صورت عدد ‎$-1$‎ را چاپ نمایید.‎

ورودی

  • در سطر اول ورودی سه عدد ‎$1 \leq n \leq 10^9$‎ و ‎$1 \leq m \leq 10^9$‎ و ‎$1 \leq k \leq 200000$‎ نشانگر تعداد عملیات آمده است.‎
  • در ‎$k$‎ سطر بعد، در سطر ‎$i$‎ام عدد ‎$1 \leq w_i \leq 10^9$‎ آمده است.

خروجی

در ‎$k$‎ سطر خروجی در هر سطر پاسخ یک عملیات را چاپ نمایید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 5 5‎
2‎
4‎
3‎
3‎
3
1
2
1
3
-1

ابزار صفحه