المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۲۳

Lucky Numbers

به یک عدد می‌گوییم خوش‌شانس اگر بر جمع ارقامش بخش‌پذیر باشد.‎ به شما عدد ‎$n$‎ داده شده است. شما باید تعداد اعداد خوش‌شانس بین ‎$1$‎ و ‎$n$‎ را پیدا کنید.‎

ورودی

در تنها سطر ورودی عدد ‎$1 \leq n \leq 10^{12}$‎ آمده است.‎

خروجی

در تنها سطر خروجی پاسخ سوال را چاپ نمایید. ‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
100 33

ابزار صفحه