المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۲۵

Turtles

‎$n$‎ لاک‌پشت در یک امتحان شرکت کرده‌اند. بعد از امتحان هر کدام از آن‌ها یک جمله به‌صورت زیر گفتند:

  • ‎$a_i$‎ لاک‌پشت نمره‌ای کم‌تر از نمره‌ی من و ‎$b_i$‎ لاک‌پشت نمره‌ای بیش‌تر از نمره‌ی من در این امتحان کسب می‌کنند.

شما باید بیش‌ترین ‎$x$‎ را بیابید به‌طوری‌که حداقل گفته ‎$x$‎ لاک‌پشت غلط خواهد بود.

ورودی

  • در سطر اول ورودی ‎$1 \leq n \leq 1000$‎ نشانگر تعداد لاک‌پشت‌ها آمده است،
  • در ‎$n$‎ سطر بعدی، در هر سطر دو عدد ‎$a_i$‎ و ‎$b_i$‎ آمده است.‎

خروجی

در تنها سطر خروجی پاسخ سوال را چاپ نمایید. ‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3‎
2 0‎
0 2‎
2 2
1
5‎
0 2‎
0 3‎
2 1‎
1 2‎
‎4 0
2

ابزار صفحه