المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۱۷

Y-Path

یک گراف ساده بدون‌جهت به شما داده شده است. شما باید بزرگ‌ترین ‎$\frac{x}{y}$‎ را پیدا کنید که ‎$y$‎ راس در گراف وجود داشته باشد که بین آنها ‎$x$‎ یال وجود دارد. ‎ برای حل این سوال راه‌حل چندجمله‌ای بر حسب ‎$n$‎ وجود دارد که پاسخ هر تست را در کم‌تر از ‎$2s$‎ به دست می‌آورد.

ورودی

  • در سطر اول ورودی ‎$1 \leqslant n \leqslant 100$‎ و ‎$0 \leqslant m \leqslant min(1000,\frac{n \times (n-1)}{2})$‎ آمده است.
  • در ‎$m$‎ سطر بعدی، در هر سطر یک جفت عدد ‎$a_i$‎ و ‎$b_i$‎ آمده است که نشان می‌دهد در گراف یک یال میان رئوس ‎$a_i$‎ و ‎$b_i$‎ قرار دارد.‎
  • بین هر دو راس گراف حداکثر یک یال وجود دارد و هیچ راسی، یال به خودی ندارد.

خروجی

فرض کنید ‎$a$‎ و ‎$b$‎ دو عدد هستند که ‎$a$‎ نسبت به ‎$b$‎ اول است و ‎$\frac{a}{b}=\frac{x}{y}$‎. شما باید در خروجی عبارت $a/b$ را چاپ نمایید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 6‎
1 5‎
5 4‎
4 2‎
2 5‎
1 2‎
3 1
5/4
4 0 0/1
3 3‎
1 2‎
2 3‎
1 3‎
1/1

‎ ‎


ابزار صفحه