المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۱۶

Pairs

‎$n$‎ عدد به شما داده شده است ، شما باید اعداد را به دسته‌های ‎$2$ عضوی و یک عضوی طوری افراز کنید که جمع ضرب اعداد دسته‌ها بیشینه شود. ‎

برای مثال، اگر به شما اعداد $2$، $-1$ و $-1$ داده شده باشد، شما باید دسته‌ها را به‌صورت زیر بسازید: ‎

‎$(-1,-1)$‎ و ‎$(2)$‎ که جمع ضرب اعداد دسته‌ها برابر با ‎$3$‎ می‌شود.‎

ورودی

  • در سطر اول ورودی ‎$1 \leqslant n \leqslant 50$‎ به شما داده شده است.
  • در ‎$n$‎ سطر بعد، در هر سطر یک عدد آمده است.
  • تمامی اعداد ورودی بین ‎$-1000$‎ و ‎$1000$‎ هستند.‎

خروجی

در تنها سطر خروجی پاسخ سوال را بنویسید. ‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
6‎
0‎
1‎
2‎
3‎
4‎
5
27
4
-‎1‎
1‎
2‎
‎3
6

ابزار صفحه