المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۱۱

Buildings

‎$n$‎ ساختمان در یک ردیف قرار گرفته‌اند که ارتفاع هر کدام از آن‌ها یک عدد طبیعی بین ‎$1$ و ‎$n$‎ است، هم‌چنین ارتفاع هیچ دو ساختمانی با هم برابر نیست.‎

یک ساختمان از سمت‌چپ دیده می‌شود، اگر تمام ساختمان‌های سمت‌چپ آن ارتفاعی کم‌تر از آن داشته باشند. به همین ترتیب یک ساختمان از سمت‌راست دیده می‌شود، اگر هر ساختمان سمت‌راست آن ارتفاعی کم‌تر از آن داشته باشد. ‎ به شما ‎$n$‎، تعداد ساختمان‌هایی که از سمت‌چپ دیده می‌شوند و تعداد ساختمان‌هایی که از سمت‌راست دیده می‌شوند داده شده است. شما باید به‌دست بیاورید چند روش برای قرار دادن ساختمان‌ها وجود دارد.

ورودی

در سطر اول ورودی سه عدد ‎$(1 \leqslant n \leqslant 100)$‎ و ‎$(1 \leqslant left \leqslant n )$‎ و ‎$(1 \leqslant right \leqslant n )$‎ آمده‌اند که به ترتیب نشان‌دهنده تعداد ساختمان‌ها، تعداد ساختمان‌هایی که از سمت‌‌چپ دیده می‌شوند و تعداد ساختمان‌هایی که از سمت‌راست دیده می‌شوند، می‌باشند.‎

خروجی

در تنها سطر خروجی پاسخ سوال را بنویسید. به دلیل این که امکان دارد این مقدار زیاد شود، آن را به پیمانه‌ی ‎$1000000007$‎ چاپ نمایید.‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 2 2 2
3 2 1 1
5 3 2 18

ابزار صفحه