المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۱۰

Expression

یک عبارت ریاضی به شما داده شده است. شما باید تعدادی پرانتز داخل عبارت بگذارید به طوری که رشته به دست آمده یک عبارت ریاضی باشد و حاصل آن کم‌ترین مقدار ممکن باشد. برای مثال اگر عبارت داده شده برابر با ‎$55-50+40$‎ باشد شما می‌توانید با گذاشتن ‎$1$‎ پرانتز آن را به عبارت زیر تبدیل کنید ‎$55-(50+40)$‎ که حاصل آن برابر است با ‎$-35$‎.

ورودی

  • در تنها سطر ورودی یک رشته از ‎-‎ و ‎+‎ و اعداد ‎$0$‎ تا ‎$9$ آمده است. طول رشته حداکثر ‎$50$‎ کاراکتر است و یک عبارت ریاضی است.
  • هر کدام از اعداد داخل عبارت حداکثر ‎$5$‎ رقم دارند.‎

خروجی

در خروجی پاسخ سوال را چاپ نمایید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
55-50+40‎ -35
10+20+30+40‎ 100
00009-00009‎ 0

ابزار صفحه