المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:تئوری:سوال ۲

جدول نسبتاً مرتب

یک جدول ‎$m \times n$‎ از اعداد طبیعی متفاوت داده شده است. عدد واقع در خانه‌ی ‎$(i,j)$ (سطر ‎$i$‎ و ستون ‎$j$‎) از عددهای واقع در خانه‌های ‎$(i+1,j)$‎ و ‎$(i‎, ‎j‎ + ‎\lfloor \sqrt j \rfloor)$‎ کم‌تر است. عدد ‎$x$‎ به ما داده شده است. می‌خواهیم ببینیم که آیا ‎$x$‎ در این جدول وجود دارد یا خیر. الگوریتمی از ‎$O(m\sqrt n‎ +‎n)$‎ برای این کار ارائه دهید.


ابزار صفحه