المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:عملی:سوال ۱۴

پینوکیو آدم می‌شود

چون تعداد انگشت‌های پینوکیو خیلی خیلی کم‌تر از $10^{100}$ بود، نتونست جواب سوال اول پری مهربان رو بده. اما چون پری مهربان حوصله‌اش سر رفته بود و می‌خواست هر طور شده پینوکیو رو اون شب آدم کنه. یه شانس دیگه به پینوکیو داد.

این بار پری مهربان $10^9$ تا چوب‌کبریت به پینوکیو داد تا برای محاسبات عددی‌اش انگشت کم نیاورد. سپس ادامه داد:

«کوچک‌ترین عدد موجود در بازه‌ی $[a_i…b_i]$ که دقیقا $c_i$ تا مقسوم‌علیه داشته باشد، کدام است؟»

و خاطر نشان کرد:

«می‌تونی در نظر بگیری که $1\leq a_i \leq b_i \leq 10^9$ و $1\leq c_i \leq 10000$ و $0\leq (b_i-a_i) \leq 1000$ » این دفعه به پری مهربون کمک کنین تا زودتر از شر پینوکیو خلاص بشه!

ورودی

در فایل ورودی تعدادی سوال این تیپی قرار دارد. به این صورت که در سطر $i$ ام به ترتیب سه عدد $b_i،a_i$ و $c_i$ آمده است. راجع به تعداد سوال‌ها چیزی گفته نشده است. صرفا می‌دانیم سطر آخر سوال‌ها، سه تا دونه -۱ یا به عبارت بهتر $-1 \quad -1 \quad -1$ می‌باشد.

خروجی

در فایل خروجی به ازای هر سطر $i$ ورودی، کوچک‌ترین عدد موجود در بازه‌ی $[a_i…b_i]$ را بنویسید که دقیقا $c_i$ تا مقسوم‌علیه داشته باشد.

در صورتی که سوال پری مهربان سر کاری بود و هیچ یک از اعداد بازه‌ی $[a_i…b_i]$، $c_i$ تا مقسوم‌علیه نداشتند، جواب آن سطر را -۱ بنویسید.

حداکثر تعداد سوال‌های پرسیده شده توسط پری مهربان ۱۰۰ تا دونه است.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
1 2 1
1 1000 2
98 100 2
82 100 9
-1 -1 -1
1
2
-1
100

ابزار صفحه