المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:عملی:سوال ۱۲

جواب معما

بعد از این که وزیر بدجنس فرشته را دستگیر کرد، یک معما پیش رویش گذاشت و خواست که خودشو خیلی خوب نشون بده. لذا به فرشته گفت:

اگه بتونی به این معما جواب بدی، آزادت می‌کنم.

معما از این قرار بود که یک سری گوی جادویی با رنگ‌های مختلف در یک ردیف قرار داده بود. هر بار فرشته مجموعه‌ای از چند گوی هم‌رنگ مجاور هم را انتخاب می‌کند و آن‌ها را هم‌زمان منفجر می‌کند.(این مجموعه می‌تواند تک عضوی هم باشد.) در صورتی که با یک لمس کردن فرشته $k$ گوی منفجر شده باشد، $k^2$ شکلات به فرشته داده می‌شود. پس از آن گوی‌ها با حرکت خود کنار یک‌دیگر می‌آیند(بدون تغییر ترتیب اولیه‌) و فضاهای خالی را پر می‌کنند. در پایان اگر فرشته به تعداد کافی شکلات داشته باشد، می‌تواند شکلات‌ها را به وزیر ناقص-عقل بدهد و از شرش خلاص شود.

وزیر بدجنس فکر می‌کرده که فرشته توان حل این معما را نداره، ولی نمی‌دونسته که شما می‌خواهید به اون کمک کنید.

به فرشته کمک کنید و بیش‌ترین تعداد شکلات‌هایی را که فرشته می‌تونه جمع کنه را پیدا کنید.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی $n$($1 \leq n \leq 150$) تعداد گوی‌ها و در سطر بعدی $n$ حرف آمده که $i$ امی نشان‌دهنده‌ی رنگ گوی $i$ام می‌باشد.

حروف انگلیسی‌ای که در ورودی آمده‌اند حروف بزرگ $A$ تا $Z$ هستند.

خروجی

در یک سطر بیشینه‌ی تعداد شکلات‌هایی را بنویسید که فرشته می‌تواند از این بازی به‌دست آورد.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۰/۸ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
9
XZAAZXBBX
21

توضیح ورودی

برای این‌که فرشته بتواند ۲۱ شکلات به‌دست بیاورد، می‌تواند به این ترتیب عمل کند:

  1. یکی از گوی‌های بار رنگ $A$ را لمس کند و ۴ شکلات به‌دست بیاورد.
  2. یکی از گوی‌های با رنگ $B$ را لمس کند و ۴ شکلات به‌دست بیاورد.
  3. یکی از گوی‌های بار رنگ $Z$ را لمس کند و ۴ شکلات به‌دست بیاورد.
  4. یکی از گوی‌های بار رنگ $X$ را لمس کند و ۹ شکلات به‌دست بیاورد.

که مجموعا می‌شود ۲۱ شکلات.


ابزار صفحه