المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:عملی:سوال ۲

گانگستر‌های خفن

$n$ تا هفت‌‌تیرکش می‌خواهند یک دوئل دسته جمعی بکنند. بعضی از آن‌ها با هم دشمنی دیرینه دارند.(که این یک رابطه‌ی دو طرفه است.) برای این‌که قضیه جالب شود یک قانون وضع‌شده است که در یک چنین مبارزه‌ای ، حداقل $k$ تا دشمن داشته باشد. همچنین دوست دارند که بیش‌ترین تعدا افراد شرکت کنند.

از آن‌جا که دوستان ما المپیادی نیستند، نیاز به کمک شما دارند. در صورت تمایل، برنامه‌ای بنویسید که بعد از گرفتن اطلاعات دشمنی‌ها، بزرگ‌ترین گروهی را که می‌توانند با رعایت قوانین، دوئل کنند، پیدا کند.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی عدد $n$ آمده است. سپس در $n$ سطر بعد، در هر سطر $n$ تا عدد آمده که عدد $j$ ام سطر $(i+1)$ام، اگر نفر $i$ ام با نفر $j$ام دشمنی داشته باشد ۱ است و در غیر این صورت ۰ است . بدیهی است که کسی با خودش دشمنی ندارد.( $2 \leq n \leq 200$‎)

خروجی

در سطر اول فایل خروجی اندازه‌ی بزرگ‌ترین گروه ممکن را بنویسید. در سطر بعد افراد این گروه را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4 2
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
3
1 3 4

ابزار صفحه