المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:عملی:سوال ۱

بازی

محمد و علی با هم یک بازی کردند. بازی بدین صورت است که یک جدول $n\times n$ داریم و $n^2$ تا مهره که یک طرف آن‌ها قرمز و طرف دیگر آبی است. محمد آبی و علی قرمز است. هر کس در نوبت خود باید یک خانه‌ی خالی را انتخاب کند و یک مهره در آن قرار دهد، به طوری که رنگ او بالا باشد. سپس باید تمام مهره‌های خانه‌های مجاور آن خانه را پشت و رو کند(بچرخاند). دو خانه ماور هستند اگر و تنها اگر یک گوشه یا یک ضلع مجاور داشته باشند. (بنابراین یک خانه می‌تواند ۸ خانه‌ی مجاور داشته باشد.) در آخر بازی (زمانی که مهره‌ها تمام شدند)، امتیاز هر نفر برابر است با تعداد مهره‌هایی که رنگ او را نشان می‌دهند. توجه کنید که محمد بازی را شروع می‌کند.

دو دانشمند ما، ساعاتی چند مشغول رو کم‌کنی بودند. هنگامی که بازی تمام شد، یکی از این دو نفر(که نام او را ذکر نمی‌کنیم) عصبانی شد و صفحه‌ی بازی را وارنه کرد! حالا هر دو نفر مدعی‌اند که برنده‌ی بازی‌اند. خوشبختانه، آن‌ها عادت داشتند که برای مطالعه‌ی جنبه‌های علمی این بازی، حرکات خود را ثبت کنند.

حال شما باید حق را به حق‌دار بدهید و امتیاز هر یک را محاسبه کنید. فرض کنید $1 \leq n \leq 100$‎. همچنین فرض کنید که تمام حرکات در فایل ورودی مجاز هستند.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی عدد $n$ آمده است. سپس در $n^2$ سطر بعدی، حرکات به ترتیب آمده‌اند، بدین صورت که در سطر $(i+1)$ ام شماره‌ی سطر و ستون خانه‌ی مربوط به حرکت $i$ام نوشته شده است.

خروجی

شما باید در یک سطر فایل خروجی امتیاز محمد و سپس امتیاز علی را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۵ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4 2
1 1
2 2
1 2
2 1
0 4

ابزار صفحه