المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۲:سوال ۵

جغجغه‌های رنگارنگ

یک کارخانه‌ی تولید اسباب‌بازی، جغجغه‌هایی در $k$ رنگ مختلف تولید می‌کند. این کارخانه برای بسته‌بندی از جعبه‌هایی استفاده می‌کند که $n$ جغجغه در هر یک‌جامی‌گیرد. ثابت کنید کارخانه می‌تواند هر $nk$ جغجغه (با تعداد دلخواهی جغجغه از هر رنگ) را به‌گونه‌ای در $k$ بسته جای دهد که در هر جعبه، جغجغه‌ها حداکثر ۲ رنگ مختلف داشته باشند.


ابزار صفحه