المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۱۱

سوال ۱۱

در یک جدول$4\times4$، عددهای ۱ تا۴ به صورتی نوشته شده‌اند که در هیچ سطر و هیچ ستونی عدد تکراری وجود ندارد. عددهای نوشته شده در چهار تا از خانه‌های این جدول را٬ مطابق شکل روبه‌رو می‌دانیم.

عدد موجود در خانه‌ای که با * مشخص شده است٬ چه می‌تواند باشد؟

  1. ۱
  2. ۴
  3. ۳
  4. ۲
  5. با اطلاعات فوق٬ نمی‌توان مقدار این خانه را به صورت یکتا تعیین کرد.

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

عدد موجود در خانه‌ی مورد نظر ۳ می‌باشد.(مطابق جدول زیر)


ابزار صفحه