المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۴:سوال ۴۰

سوال ۴۰

یک عدد٬ «آینه‌ای» است اگر از هر دو طرف راست و چپ یک مقدار خوانده شود؛ مثلاً اعداد ۱۲۲۱ و ۵۹۵ آینه‌ای هستند ولی ۱۰۱۰ نیست. یک ساعت دیجیتال زمان را با یک عدد شش‌رقمی $hhmmss$ نشان می‌دهد که $hh$ نشان‌دهنده‌ی ساعت (از ۰۰ تا ۲۳)٬ $mm$ و $ss$ نشان‌دهنده‌ی دقیقه و ثانیه (از ۰۰ تا ۵۹) هستند. ساعت در ابتدای هر شبانه‌روز ۰۰۰۰۰۰ و در آخرین ثانیه‌ی آن ۲۳۵۹۵۹ است. عدد نشان داده شده در یک ساعت دیجیتال چند بار در یک شبانه‌روز آینه‌ای می‌شود؟

  1. ۳۶
  2. ۹۶
  3. ۱۴۴
  4. ۲۴۰
  5. ۱۰۰۰

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

دو رقم $hh$ به ۱۶ طریق متمایز می‌تواند باشد( از ۰۰ تا ۰۵ ٬ از ۱۰ تا ۱۵ و از ۲۰ تا ۲۳)٬ دو رقم $mm$ به یکی از ۶ طریق ۴۴٬۳۳٬۲۲٬۱۱٬۰۰ و یا ۵۵ می‌تواند باشد. دو رقم $ss$ نیز متناسب با وضعیت $hh$ به صورت منحصربه‌فرد یافت می‌شود. بنابراین جواب مورد نظر $16\times6$ یعنی ۹۶ به‌دست می‌آید.


ابزار صفحه