المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۱:سوال ۳۶

سوال ۳۶

اگر نمایش دودویی عدد ‎$W$‎ را از راست به چپ بنویسیم و صفرهای سمت چپ آن را حذف کنیم، عدد به‌دست‌آمده را ‎$W^R$‎ می‌نامیم (به عنوان مثال اگر ‎$W=110010=50$‎، آن‌گاه ‎$W^R=10011=19$). اگر بدانیم ‎$W$‎ دوازده برابر ‎$W^R$‎ است، ‎$W$‎ حداقل چند رقم دارد؟

  1. ۸
  2. ۹
  3. ۱۰
  4. ۱۱
  5. هیچ‌کدام‎

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

چون رقم سمت چپ $W$ همیشه ۱ است پس رقم سمت راست $W^R$ همیشه ۱ خواهد بود؛ یعنی $W^R$ همیشه عددی فرد است. با توجه به تساوی $W=12W^R$ معلوم می‌شود که $W$ مضرب ۴ بوده٬ ولی مضرب ۸ نمی‌باشد؛ یعنی $W$ در سمت راست خود به دو رقم ۰ ختم می‌شود و این به آن معناست که $W$ از $W^R$ فقط دو رقم بیشتر دارد٬ عددی که در مبنای ۲ از عدد دیگر ۲ رقم اضافی داشته باشد٬ حداکثر $a$ برابر دیگری می‌تواند باشد که $a$ کم‌تر از ۸ می‌باشد.


ابزار صفحه