المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۴۸

BFS in Complement Graph

فرض کنید گرافی $n$ راسی تهی دارید. در هر مرحله یک زیرگراف $k$ راسی از گراف را می‌گیریم و آنرا کامل می‌کنیم. پس از انجام تمام مراحل، فاصله‌ی راس $1$ تا $n$ را به دست آورید.

ورودی

  • به ترتیب $n$، $k$ و $m$ که $m$ تعداد زیرگراف‌های انتخابی‌ست.
  • در $m$ خط بعد در هر خط $k‌$ عدد آمده است که هر‌کدام نشان‌دهنده‌ی راس‌های یک زیرگراف است.
  • $1 \leq n \leq 10^6$
  • $1 \leq m, k \leq 1000$

خروجی

  • کم‌ترین فاصله‌ی راس $1$ از $n$ را به‌دست آورید.
  • اگر مسیری وجود ندارد $-1$ چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
7 4 3
1 2 3 4
3 4 5 6
2 3 6 7
3

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه