المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۴۷

Strings

فرض کنید $n$ تا رمز داده شده است، هر رمز یک کلمه‌ی چهار حرفی است که از حروف کوچک انگلیسی و اعداد تشکیل شده است. به دلیل مسایل نامشخص می‌خواهیم تعداد جفت‌هایی که دقیقا در $D$ خانه باهم فرق دارند را به‌دست آوریم .

ورودی

  • در سطر اول ورودی ابتدا $n$ و سپس $D$ آمده است .
  • در $n$ خط بعد رمز‌ها آمده‌اند.

خروجی

تعداد جفت‌هایی که دقیقا در $D$ خانه باهم فرق دارند راچاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2 4
0000
a010
0202
a0e2
3

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه