المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۴۴

Similar Polygons

بررسی کنید دو $n$-ضلعی داده‌شده متشابه هستند یا خیر. به این معنی که آیا می‌توان با چرخش و یا کوچک/بزرگ کردن شکل آن‌ها را بر هم منطبق کرد؟

ورودی

  • در سطر اول ورودی عدد $n$، تعداد راس‌های چندضلعی آمده‌است.
  • سپس $n$ راس چند ضلعی اول در جهت ساعت‌گرد یا پاد‌ساعت‌گرد آمده‌است.
  • سپس $n$ راس چند ضلعی دوم در جهت ساعت‌گرد یا پاد‌ساعت‌گرد آمده‌است.
  • $3 \leq n \leq 10^5$
  • مختصات راس‌ها اعداد حقیقی هستند.

خروجی

در صورتی که این دو متشابه بودند در خروجی YES و در غیر این صورت NO چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۳ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
10
10.74116 176.61301
-46.45325 149.41330
-76.73692 93.79024
-68.54251 30.98995
-25.00000 -15.00000
37.25884 -26.61301
94.45325 0.58670
124.73692 56.20976
116.54251 119.01005
73.00000 165.00000
50.57146 152.51381
13.87705 110.41998
8.93278 54.79692
37.62719 6.89075
89.00000 -15.00000
143.42854 -2.51381
180.12295 39.58002
185.06722 95.20308
156.37281 143.10925
105.00000 165.00000
YES

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه