المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۴۰

Game with Numbers

دو نفر عددبازی می‌کنند. در ابتدا اعداد ۲ تا ۲۰ روی تخته نوشته شده‌اند و یکی یکی بازیکن‌ها عددها را خط می‌زنند. هر بازیکن نمی‌تواند عددی را خط بزند که خط خورده است، مقسوم‌علیه‌ی از آن خط خورده است، و یا می‌توان آن را به صورت مجموعِ مضرب دو عدد خط خورده نوشت. این دو بازیکن در میان بازی‌اند و اکنون نوبت نفر اول است. تعدادی از اعداد هنوز خط نخورده اند که در ورودی آمده اند.

شما باید تعیین کنید که نفر اول استراتژی برد دارد یا نه.

ورودی

  • در خط اول ورودی تعداد بازی‌ها آمده است.
  • در خط $2i$ تعداد اعداد باقی‌مانده در بازی و سپس در خط $2i+1$ اعدادی که در بازی باقی‌مانده‌اند، ظاهر شده‌اند.

خروجی

  • در صورتی که نفر اول استراتژی برد دارد، ابتدا کلمه‌ی win: را بنویسید. سپس اعدادی که با حذف آن‌ها در حرکت اول می‌تواند ببرد را به ترتیب صعودی بنویسید.
  • در صورتی که نفر اول استراتژی برد ندارد، کلمه‌ی loose را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3
1
2
2 3
5
2 3 4 5 6
win: 2
loose
win: 4 5 6

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه