المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۴

Merge

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ورودی را به وسیله‌ی مرتب‌سازی ادغامی مرتب نماید.

ورودی

  • در سطر اول ورودی، تعداد اعداد $n$ آمده است.
  • ‎$1 \leq n \leq 200,000$
  • در سطر بعد $n$ عدد صحیح نامنفی آمده است که با فاصله از یکدیگر جدا شده‌اند.

خروجی

در تنها سطر خروجی $n$ عدد ورودی را با یک فاصله از یک‌دیگر به ترتیب صعودی چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5
5 8 9 2 21
2 5 8 9 21

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه