المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۲۴

Domino

$n$ دومینو داریم. روی هر خانه‌ی هر دومینو، یک عدد نوشته شده است. می‌خواهیم این $n$ دومینو را به صورت افقی از چپ به راست در یک سطر بچینیم به طوری که هر ۲ دومینوی کنار هم، اعداد روی خانه‌های مجاورشان، یکسان باشد. می‌توان دومینو‌ها را چرخاند و از راست به چپ گذاشت.

ورودی

  • در خط اول ورودی عدد $n$ آمده است.
  • در هر یک از $n$ سطر بعدی، در هر سطر دو عدد نوشته شده است که به ترتیب نشان‌دهنده عدد خانه‌ی سمت چپ دومینو و خانه‌ی سمت راست دومینو می‌باشد.
  • $1 \leq n \leq 10^5$

خروجی

در خروجی اندیس‌های دومینوها را به ترتیب قرار گرفتن چاپ کنید. اگر دومینویی چرخانده شده بود، به جای اندیس آن دومینو، منفی اندیس آن را جاپ کنید. اگر چنین دنباله‌ای پیدا نشد، «No Solution» چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۴ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3
2 3
2 3
2 2
-1 3 2

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه