المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۷:e

Entertainment

گاهی اوقات داوران مسابقات ACM-ICPC مشغول بازی‌هایی مانند «آلفاریز» می‌شوند. در این بازی جدولی از حروف الفبای انگلیسی به شما داده می‌شود. در هر مرحله از بازی یکی از خانه‌های جدول که هنوز دارای حرفی مانند $ch$ است را انتخاب می‌کنید. فرض کنید این خانه $E$ باشد. سپس شما به طور بازگشتی دوستان $E$ را تعیین می‌کنید. دوستان $E$ خانه‌هایی هستند که خالی نبوده و حرف درون آن‌ها $ch$ باشد و یکی از خانه‌های بالا،‌ پایین، چپ یا راست $E$(در صورت وجود) باشند. علاوه بر این دوستان این خانه‌ها هم جزء دوستان $E$ به حساب می‌آیند. سپس شما حروف موجود در $E$ و دوستان آن را حذف می‌کنید. جدول دو نتیجه‌ی انجام این حرکت بر روی خانه‌ی واقع در سطر اول و ستون دوم است(که حرف درون آن 'a' است).

سپس در همان مرحله ابتدا در هر سطر تمامی خانه‌های خالی را به سمت راست و تمامی خانه‌های دارای حرف را (با حفظ ترتیب) به سمت چپ آن سطر منتقل می‌کنید. سپس در هر ستون تمام خانه‌های خالی را به بالای آن ستون و تمام خانه‌های دارای حرف را به پایین آن ستون منتقل می‌کنید. جدول دو با انجام این دو عملیات به ترتیب به جدول‌های سه و چهار تبدیل می‌شود. توجه کنید که سطرها یا ستون‌های کاملا خالی حذف می‌شوند. جدول چهار جدول حاصل از انتخاب خانه‌ی واقع در سطر اول و ستون دوم در مرحله‌ی اول است.

شما باید با برنامه‌ای بنویسید که با داشتن جدول ابتدایی و دنباله‌ی خانه‌هایی که به عنوان خانه‌ی شروع در هر مرحله انتخاب شده‌اند این مراحل را روی جدول پیاده کرده و جدول نهایی را خروجی دهد.

ورودی

ورودی از چند سناریوی مختلف تشکیل شده‌است. در ابتدای هر سناریو جدول ابتدایی به شکل $m$ خط شامل یک رشته‌ی $n$ حرفی از حروف کوچک الفبای انگلیسی آمده‌است($1 \le m, n \le 1000$). در خط بعدی عدد $k$ آمده‌است. در هر یک از $k$ خط بعد دو عدد $r$ و $c$($ 1 \le r \le m, 1 \le c \le n$) داده شده که به ترتیب شماره‌ی سطر و ستونی هستند که خانه‌ای از جدول را که در این مرحله عملیات روی آن اجرا می‌شود مشخص می‌کند. تضمین می‌شود که این خانه درون جدول فعلی است.

خروجی

در ابتدای خروجی مربوط به سناریوی $i$م باید خط زیر نوشته شود:

Test case #i:

سپس در خطوط بعدی باید جدول نهایی با همان ساختار ورودی چاپ شود(به ازای حروف خالی هیچ حرفی چاپ نکنید).

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
aabbb
abaab
aaaba
abbaa
1
1 2
aba
bbc
2
1 3
2 2
Test case #1:
bb
bb
bab
bbaa
Test case #2:
a
c

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه