المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۷:d

Dramatic Multiplications

حسن هنگام کمک به برادر خود در انجام تکالیفش متوجه شد اگر عدد $102564$ در چهار ضرب شود راست‌ترین رقم یعنی چهار به ابتدای رقم منتقل می‌شود و سایر ارقام به ترتیب خود باقی می‌مانند(درواقع‌ $102564 \times 4 = 410256$). به یک عدد که اگر در $n$ ضرب شود چنین خاصیتی داشته باشد $n$-اتفاقی می‌گوییم. برای مثال دو عدد $102564$ و $128205$ هر دو $4$-اتفاقی هستند. به ازای دو عدد $n$ و $k$ هدف پیدا کردن کوچک‌ترین عدد $n$-اتفاقی است که سمت راست‌ترین رقم آن $k$ باشد.

ورودی

در اولین خط ورودی عدد $t$ آمده است که تعداد سناریوها را مشخص می‌کند. به ازای هر سناریو یک خط در ادامه آمده است که شامل دو عدد $n$ و $k$($1 \le n, k \le 9$) است.

خروجی

به ازای هر سناریو در یک خط جدا یک عدد خروجی دهید که کوچک‌ترین $n$-اتفاقی است که سمت راست‌ترین رقمش $k$ است. اگر چنین عددی وجود نداشت عدد صفر را خروجی دهید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
4 5
2 1
128205
0

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه