المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۱۲:g

Genome Evolution

شی (یک زیست‌شناس)‌ دارد روی فاصله بین کروموزوم‌ها کار می‌کند؛ یک کروموزوم از دید ساده شی،‌ یک جایگشت از $n$ ژن شماره‌گذاری شده از $1 \ldots n$ است. شی دارد روی فاصله‌های جهش‌یافته بین کروموزوم‌ها تحقیق می‌کند. در تئوری جهش او،‌ هر ریزمجموعه از ژن‌ها که در هر دو کروموزوم کنار یک‌دیگر باشند،‌ یک نقطه تشابه برای این دو کروموزوم است.

یک نقطه تشابه یک جفت دنباله به یک اندازه‌ی $A$ و $A^\prime$ است که $A$ یک زیردنباله متوالی از کروموزوم اول و $A^\prime$ یک زیردنباله متوالی از کروموزوم دوم است که $A$ یک جایشگت از $A^\prime$ است.

می‌خواهیم تعداد نقاط تشابه بین دو کروموزوم به طول بیش‌تر از ۱ را بشماریم.

ورودی

  • در ورودی چندین تست وجود دارد، به ازای هر تست در خط اول تعداد ژن‌ها ($ 2 <= n <= 3000 $) و سپس در هر دو خط بعدی، دو کروموزوم آمده‌است (جایگشتی از ۱ تا $n$).
  • ورودی با عدد ۰ تمام می‌شود

خروجی

به ازای هر تست، در یک خط تعداد نقاط تشابه ۲ کروموزوم داده شده را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4
3 2 1 4
1 2 4 3
5
3 2 1 5 4
3 2 1 5 4
0
3
10

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه