المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۱۰:i

Fruit Weights

آیا تا به حال به مقایسه‌ی وزن میوه‌ها فکر کرده‌اید؟ این کاری‌ست که باید در این سؤال انجام دهید! شما باید با دانستن تعدادی مقایسه وزن‌های میوه‌ها که به شما داده شده، نتیجه‌ی یک مقایسه‌ی دیگر را پیش‌بینی کنید. در این سوال، همه‌ی میوه‌‌های هم‌نوع (مثلاً هر ۲ سیب باشند) یکسان بوده و وزن برابر خواهند داشت. هر مقایسه‌ی وزن میوه‌ها همچون $”a\ X \leq b\ Y”$ می‌باشد که در آن $a$ و $b$ اعدادی طبیعی بوده و $X$ و $Y$ نام میوه است. یک مقایسه‌ی این‌گونه به معنای آن است که وزنِ $a$ تا از میوه‌ی نوع $X$ کم‌تر یا مساوی با وزنِ $b$ تا از میوه‌ی نوع $Y$ است.

ورودی

  • هر فایل ورودی شامل تعدادی تست می‌باشد. هر تست با خطی شامل عدد $n$ شروع می‌شود. یک از $n$ خط بعدی قالبی همچون $”a\ X\ b\ Y”$ دارند که به معنا‌ی $”a\ X \leq b\ Y”$ است. خط انتهایی هر تست در قالبی همچون $”a\ X\ b\ Y”$ است که حاصل مقایسه‌ی $”a\ X”$ و $”b\ Y”$ را از شما می‌پرسد.
  • تستی که $n = 0$ باشد به پایان فایل ورودی است و نباید جوابی برای آن خروجی دهید. تمامی اعداد ورودی (به جز $n$ پایانی که $0$ است) طبیعی بوده و بزرگ‌تر از $100$ نیستند. نام‌های میوه‌ها رشته‌هایی از حروف بزرگ و کوچک انگلیسی تشکیل شده (به بزرگی و کوچکی حساس‌اند) و طول آن‌ها بیش‌تر از $50$ نیست.

خروجی

به ازای هر تست، جواب مورد نظر را باید در ۱ خط چاپ کنید. پاسخ شما یکی از حالات زیر خواهد بود (فرض کنید پرسش به شکل $”a\ X\ b\ Y”$ می‌باشد) :

  • $”<=”$: به معنا‌ی آن است که مطمئن هستید $”a\ X \leq b\ Y”$.
  • $”>=”$: به معنای آن است که مطمئن هستید $”a\ X \geq b\ Y”$.
  • $”==”$: به معنا‌ی آن است که مطمئن هستید $”a\ X = b\ Y”$.
  • $”UNAVAILABLE”$: به معنای آن است که در مقایسه‌ی $”a\ X”$ و $”b\ Y”$ هیچ حرفی نمی‌توانید بزنید. (شما به هیچ کدام از پاسخ‌های بالا نمی‌توانید برسید).
  • $”INCONSISTENT”$: به معنای آن است که در مقایسه‌های داده‌شده تناقض وجود دارد. (مطمئن هستید که همه‌ی مقایسه‌های بالا نمی‌توانند درست باشند).

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
2 Orange 3 Apple
1 Apple 1 Peach
2 Orange 3 Peach
1
2 Orange 3 Apple
2 Orange 2 Apple
2
3 a 2 A
2 A 3 a
5 A 5 a
2
3 B 2 A
2 A 3 B
2 A 3 B
3
2 b 2 A
2 A 2 C
3 C 2 b
1 A 1 b
0

UNAVAILABLE
>=
==
INCONSISTENT

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه