المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۱۰:h

ACM Coalition

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 4
1: (0,0,0);
2: (1,2,0);
3: (1,0,5) or (1,2,0) or (0,2,6);
1 0
1: (1,1,1);
1 1
1: (1,1,1);
4 6
6: (1,0,0) or (1,2,6);
2: (0,2,0);
2: (0,0,3);
2: (0,0,3);
0 0
1 0 0
1 2 6
0 1 5
1 0 0

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه