المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۴۸

Permutation

به شما جایگشت ‎$p$‎ از اعداد ‎$1$‎ تا ‎$n$‎ داده شده است، شما باید تعداد ‎$1 \leq i \leq j \leq n$‎ هایی را بیابید که اعداد ‎$p_i$‎ تا ‎$p_j$‎ یک بازه پشت‌سرهم از اعداد را تشکیل می‌دهد. برای مثال پاسخ سوال برای جایگشت ‎$<1,3,2,4>$ ‎ جفت $i$ و ‎$j$‎های زیر است:

 • ‎ $(1,1)$‎
 • ‎ $(2,2)$‎
 • ‎ $(3,3)$‎
 • ‎ $(4,4)$‎
 • ‎ $(1,3)$‎
 • ‎ $(1,4)$‎
 • ‎ $(2,4)$‎
 • ‎ $(2,3)$‎

ورودی

 • در سطر اول ورودی، عدد ‎$1 \leq n \leq 5000$‎ آمده است.‎
 • در سطر بعدی، اعداد ‎$p_1$‎ تا ‎$p_n$‎ آمده‌اند.

خروجی

در تنها سطر خروجی تعداد ‎$(i,j)$‎های مورد نظر را چاپ نمایید.‎

محدودیت‌ها

 • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
 • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4‎
1 3 2 4
8
5‎
1 2 3 4 5
15

پاسخ

فرض کنید بازه ‎$(i,j)$‎ یکی از بازه‌های مورد نظر ما باشد. چون تمام اعداد ‎$p_i$‎ ، ‎$p_{i+1}$‎ ، ‎$\cdots$‎ ، ‎$p_j$‎ در یک بازه قرار دارند، پس شرط زیر بر قرار است:

 • ‎ $max(p_i,p_{i+1},\cdots,p_j)‎ - ‎min(p_i,p_{i+1},\cdots,p_j) = j-i$‎

می‌توان نشان داد که اگر یک بازه ‎$(i,j)$‎ شرط بالا را داشته باشد، اعداد ‎$p_i$‎ تا ‎$p_j$‎ در یک بازه قرار خواهند داشت‎.

‎ پس کافیست تعداد ‎$(i,j)$‎ هایی را بشماریم که شرط بالا را دارند‎.

‎ برای این کار می‌توان ‎min[i][j] و ‎max[i][j] را برای همه اعداد ‎$1$‎ تا ‎$n$‎ به صورت پویا به‌دست بیاوریم و شرط گفته شده را برای تمام بازه‌ها چک کنیم‎.

پیچیدگی

‎ ساختن آریه min و max‎ را می‌توان در زمان ‎$o(n^2)$‎ انجام داد و چک کردن هر بازه در زمان ‎$o(1)$‎ انجام می‌شود. پس می‌توان همه بازه‌ها را در زمان ‎$o(n^2)$‎ چک کرد.

پیچیدگی زمانی الگوریتم گفته شده برابر با ‎$o(n^2)$‎ است.


ابزار صفحه