المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۳

Bureaucracy

سال‌ها پیش پادشاه کشوری تصمیم می‌گیرد که قوانینی که در حکومتش وضع می‌شود را ذخیره کند. از زمانی که این تصمیم گرفته شد تا به حال، هر قانونی که در این کشور گذاشته می‌شود در یک کتاب نوشته می‌شود. هر کدام از قوانینی که وضع می‌شوند یکی از دو حالت زیر را دارند:

 • یک حکم جدید را اعلام می‌کنند.
 • یکی از قوانینی که قبلاً وضع شده بود را باطل می‌کند.

به یک قانون می‌گوییم پایدار اگر هیچ قانون پایداری آن را باطل نکرده باشد.

ورودی

 • در سطر اول ورودی ‎$0 \leq n \leq 100000$‎ برابر با تعداد قوانین آمده است.
 • در هر کدام از ‎$n$‎ سطر بعد یک قانون به یکی از دو صورت زیر آمده است:
  • ‎declare‎ که به معنای وضع یک قانون جدید است.
  • cancel $i$‎ که به معنای باطل کردن قانون ‎$i$ام است.

خروجی

 • در سطر اول خروجی تعداد قوانین پایدار را بنویسید.
 • در سطر بعدی شماره این قوانین را به ترتیب چاپ کنید.

محدودیت‌ها

 • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
 • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5‎
declare‎
cancel 1‎
declare‎
cancel 2
‎cancel 3
3
1 4 5

ابزار صفحه