المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۲

Circles

یک جدول $w \times h$ ($w$ ستون و ‎$h$‎‎ سطر) داریم که خانه‌های آن را طوری شماره‌گذاری شده است که خانه‌ی پایین سمت‌چپ با جفت ‎$(0,0)$‎ و خانه‌ی بالا سمت‌راست با جفت ‎$(w-1,h-1)$‎ شناخته می‌شود. در این جدول ‎$n$‎ دایره وجود دارد به طوری‌که مرکز هر دایره وسط یک مربع ‎$1 \times 1$‎ قرار دارد و شعاع آن‌ها عددی صحیح است. دقت کنید که لزومی ندارد که هر دایره به کلی درون جدول قرار بگیرد. هر خانه‌ی جدول که درون یکی از دایره‌ها باشد ( فاصله‌ی نقطه‌ی وسط آن با مرکز یکی از دایره‌ها کم‌تر یا مساوی شعاع آن دایره باشد) را سفید و بقیه خانه‌ها را سیاه رنگ می‌کنیم. شما باید برنامه‌ای بنویسید که تعداد خانه‌های سیاه را به‌دست بیاورد.

ورودی

  • در سطر اول ورودی به ترتیب ‎$w$‎ و ‎ $h$‎و ‎$n$‎ به ترتیب آمده‌اند. ‎$(1 \leq w,h \leq 20000‎, ‎1 \leq n \leq 100)$‎.
  • در ‎$n$‎ سطر بعد، در هر سطر ‎۳‎ عدد $x_i$، $y_i$ و ‎$r_i$‎ آمده است که نشان می‌دهد دایره‌ی ‎$i$‎ام در خانه‌ی ‎$(x_i,y_i)$‎ و شعاع آن برابر با ‎$r_i$‎ است.‎

خروجی

در تنها سطر خروجی تعداد خانه‌های سیاه را چاپ نمایید.‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 3 2
1 1 1
3 1 1
6
12 9 2
3 3 2
7 5 4
51

ابزار صفحه