المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۲۳

فکر بکر

برنامه‌ای بنویسید که بازی فکر بکر با کاربر انجام دهد. هدف برنامه‌ی شما، یافتن عدد مورد نظر کاربر به وسیله پرسش و پاسخ است. کاربر یک عدد ۴ رقمی با ارقام یک تا نه و برنامه‌ی شما را اجرا می‌کند. در هر گام، برنامه یک عدد چهار رقمی حدس زده و آن را به کاربر اعلام می‌کند. کاربر در مقابل دو امتیاز سفید و سیاه می‌دهد. امتیاز سفید برابر تعداد ارقامی است که در عدد مورد نظر کاربر موجود است ولی در محل درست قرار نگرفته‌اند. امتیاز سیاه برابر تعداد ارقامی است که در جای درست قرار دارند. فرض کنید عدد کاربر رقم تکراری ندارد. در ضمن تعداد سوالات برنامه‌ی شما باید معقولانه باشد. ورودی و خروجی‌ها از طریق صفحه نمایش است.


ابزار صفحه