المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۲:عملی نهایی اول:سوال ۲

wall

هپید یک خانه‌ی جدید خریده است. اما بعد از اسباب‌‌کشی متوجه شد که صاحبان قبلی دیوار اصلی خانه را پر از تابلو کرده بودند، و حالا که رفته‌اند جای میخ‌ها روی دیوار باقی مانده است. برای همین تصمیم گرفته با قرار دادن تابلو اثر میخ‌ها را مخفی کند. هپید از تابلو متنفر است و به همین دلیل حداکثر‎ دو تابلو خریداری می‌کند و می‌خواهد کمترین هزینه‌ی ممکن را نیز برای این کار بپردازد.

تابلوها مستطیلی هستند و هپید هم مثل همه‌ی هپیدهای دیگر تابلوها را صاف (موازی با دیوارها) نصب می‌کند. هم‌چنین، دو تابلو نباید جلوی هم‌دیگر را بگیرند (مماس شدن تابلوها مانعی ندارد) و در صورتی که یک میخ دقیقاً لبه‌ی یک تابلو باشد، توسط آن پوشیده می‌شود.

هزینه‌ی خرید هر تابلو به اندازه‌ی مساحت آن است و طبیعی است که تمام تابلوهایی که نقاش‌های شهر هپیداینا می‌کشند دارای طول و عرض طبیعی هستند. به هپید کمک کنید تا کم‌ترین هزینه برای پوشاندن جای میخ‌ها را محاسبه کند.

ورودی

  • در اولین خط ورودی ‎$n$‎ می‌آید که تعداد میخ‌ها است.‎
  • در ‎$n$‎ خط بعدی، در هر خط ‎۲‎ عدد صحیح ‎$x$‎ و ‎$y$‎ می‌آیند که نشان‌دهنده‌ی مختصات یک میخ روی دیوار هستند.
  • ‎در ‎۳۰٪‎ تست‌ها: ‎$n \leq 4000$‎
  • ‎در تمام تست‌ها: ‎$1 \leq n \leq 10^6$‎ و ‎$|x|‎, ‎|y| \leq 10^8$

خروجی

در تنها خط خروجی کم‌ترین هزینه‌ای را بنویسید که هپید باید برای مخفی کردن آثار میخ‌ها بپردازد. ‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3
1 1
2 2
2

ابزار صفحه