المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:ترکیبیات:سوال ۵

سوال ۵

در یک جدول $2010 \times 2010$ در ابتدا تعدادی خانه سیاه شده‌اند. در هر مرحله می‌توانیم سطر یا ستونی که لااقل ۱۳۸۹ خانه سیاه دارد را کاملا سیاه کنیم. حداقل $k$ را بیابید طوری‌که بتوان در ابتدا $k$ خانه را سیاه کرد که با تعدادی مرحله، همه‌ی خانه‌های جدول سیاه شود.


ابزار صفحه