المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:تئوری:سوال ۵

بچه‌های شلوغ و کفش‌های بی‌نوا

بچه‌های دوره‌ی تابستانی المپیاد کامپیوتر امسال (که ‎۳۲‎ نفرند)، بعدازظهر جمعه برای شرکت در کلاس عملی وارد سایت می‌شوند. آن‌ها قبل از ورود، کفش‌های خود را درآورده در جاکفشی دم در سایت قرار می‌دهند. پس از مدتی، مسئول کلاس یکی از بچه‌ها را به طور تصادفی از کلاس بیرون می‌کند، و آن بچه بدون پوشیدن کفش از باشگاه خارج می‌شود. مسئول با عصبانیت یک جفت کفش را به طور تصادفی انتخاب کرده و از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند.

بعد از گذشت چهار ساعت کلاس تمام شده و بچه‌ها یکی‌یکی، با ترتیبی تصادفی از سایت بیرون می‌روند. هر نفر، اگر کفش خودش در جاکفشی بود کفش خودش را می‌پوشد، در غیر این صورت کفشی را انتخاب می‌کند که شماره‌اش به شماره کفش او نزدیک‌‌ترین مقدار ممکن باشد. فرض کنید شماره‌ی هر دو کفشی متفاوت است، به علاوه هیچ دو کفشی نیستند که به یک اندازه شماره‌شان به شماره کفش او نزدیک باشد، یعنی شخص می‌تواند به طور یکتا کفشی را انتخاب کند. ضمناً هر نفر بعد از انتخاب یک کفش آن را می‌پوشد و شخص دیگری نمی‌تواند آن کفش را انتخاب کند.

احتمال این را به دست آورید که نفر آخر کفش خودش را بپوشد.


ابزار صفحه