المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:عملی:سوال ۲

عدد خفن

دو عدد طبیعی $a$ و $b$ داده شده‌اند.بزرگ‌ترین مقدار $i$ را بیابید که یک ضریب از عدد $2^i$ در بازه‌ی $[a,b]$ بیافتد.

ورودی

در خط اول فایل ورودی $a$ و در خط دوم $b$ نوشته شده‌اند.($1\leq a \leq b \leq 2^{1000}$)

خروجی

در خروجی عدد$i$ را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
20
30
3

ابزار صفحه