المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:تئوری:سوال ۹

شایعه

شایع شده ۱۱ سپتامبر امسال هم خبریه!!

اول نمایندگان سنا هرکدوم نظر خودشونو داشتن بعضی‌ها شایعه رو باور کرده بودن، بعضی‌ها هم تکذیبش می‌کردن ولی از دیروز که مسئله جدی شد هر روز هر نماینده با دوستان خود در مجلس گفتگو می‌کند و نظر خود را اینجوری تغییر می‌دهد: نظر اکثریت دوستان خود را می‌پذیرد ولی اگر اکثریتی وجود نداشت نظر خود را تغییر نمی‌دهد. باتوجه به این که مجلس سنا جمعه‌ها تعطیل است ثابت کنید بعد از مدتی نظر هر نماینده در روزهای زوج یکسان و در روزهای فرد یکسان است!


ابزار صفحه