المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۶:سوال ۱۵

ﻣﺮﺗﺐﺳﺎﺯﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ

در شرکت هیولاها، $n$ هیولا مشغول به کار هستند. کمیته بازیابی اطلاعات قصد دارد هیولاها را بر حسب میزان حقوقی که می‌گیرند مرتب کند.

مشکل نحوه‌ی صحبت هیولاها ﺎ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﺯ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ. ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺌﻮﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ: «ﮐﺪﺍﻡﯾﮏ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻫﯿﻮﻻﯼ $i$ و $j$ بیش‌تر حقوق می‌گیرد؟» ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﺩﻭ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﺑ‰ﻪ ﮐ‰ﻤ‰ﯿ‰ﺘ‰ﻪ ﺑ‰ﺎﺯﯾ‰ﺎﺑ‰ﯽ ﺍﻃ‰ﻼﻋ‰ﺎﺕ ﮐ‰ﻤ‰ﮏ ﮐ‰ﻨ‰ﯿ‰ﺪ ﺗ‰ﺎ ﺑ‰ﺎ ﺗ‰ﻌ‰ﺪﺍﺩ ﮐ‰ﻤ‰ﯽ ﭘ‰ﺮﺳ‰ﺶ، ﻫ‰ﯿ‰ﻮﻻﻫ‰ﺎ ﺭﺍ ﺑ‰ﺮ ﺣ‰ﺴ‰ﺐ ﺣ‰ﻘ‰ﻮﻕ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ $2\times 10^7$ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

برنامه‌ای بنویسید که:

تعداد هیولاها ($n$) را از کتاب‌خانه‌

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۵ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه

ابزار صفحه