المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آزمون ها:آزمون های جهانی:فهرست

آزمون‌های المپیاد جهانی کامپیوتر

سال آزمون
۲۰۱۵ روز اول: boxesscalesteams
روز دوم: horsessortingtowns
۲۰۱۴ روز اول: railwallgame
روز دوم: gondolafriendholiday
۲۰۱۳ روز اول: سوال ۱سوال ۲سوال ۳
روز دوم: سوال ۱سوال ۲سوال ۳
۲۰۱۲ روز اول: odometerringsscrivener
روز دوم: citysuppertournament
۲۰۱۱ روز اول: فهرست مسائلسوال ۱سوال ۲سوال ۳
روز دوم: فهرست مسائلسوال ۱سوال ۲سوال ۳

آزمون‌های المپیاد کامپیوتر آسیا و اقیانوسیه (APIO)

سال آزمون
۲۰۱۲ تمام سوالات
۲۰۱۱ تمام سوالات
۲۰۱۰ تمام سوالات

ابزار صفحه