المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۳۰:سوالات ۱۵ و ۱۶

سوالات ۱۵ و ۱۶

لوک در یک جدول $n \times m$ به دنبال اسبش جالی می‌گردد. لوک تلاش می‌کند که اسبش را پیدا کند در ‌حالی که جالی از دست او فرار می‌کند.

در هر مرحله، لوک $k$ خانه از جدول را مشاهده می‌کند و اگر جالی داخل یکی از این خانه‌ها باشد جالی را پیدا می‌کند. در غیر این صورت، جالی یا سر جایش می‌ایستد یا یک حرکت انجام می‌دهد. از آن‌جایی که جالی یک اسب است، فقط می‌تواند مشابه اسب شطرنج حرکت کند. اسب شطرنج دو خانه‌ در جهت افقی یا عمودی حرکت می‌کند و سپس ۹۰ درجه به چپ یا راست می‌پیچد و یک خانه‌ی دیگر حرکت می‌کند.

سوال ۱۵

در یک جدول $3 \times 3$ کمینه‌ی $k$ را بیابید به طوری که لوک حتما بتواند جالی را در متناهی مرحله ‌‌پیدا کند.

 1. 3
 2. 1
 3. 2
 4. 4
 5. 8

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

یک گراف از خانه‌های جدول به این صورت رسم می‌کنیم که بین دو راس یال وجود دارد اگر جالی بتواند در یک مرحله میان خانه‌های متناظر حرکت انجام دهد. گراف متناظر به ازای جدول $3 \times 3$ به شکل زیر است:

به ازای $k \leq 2$ چون هر راس از گراف حداقل دو همسایه دارد، جالی در یک مرحله ۳ گزینه دارد. به ازای هر حالت از دیدن‌های لوک اگر جالی به آن خانه‌ای که لوک نمی‌بیند برود، لوک نمی‌تواند هیچ وقت جالی را پیدا کند. برای $k = 3$ لوک ابتدا راس شماره ۹ را می‌بیند. اگر پیدا نشد. در شش مرحله از نگاه کردن می‌تواند اسب را پیدا کند:

 • در هر مرحله راس‌های $(1, i, i+1)$ را مشاهده می‌کند. $(i \leq 2 < 8)$
 • اگر جالی در خانه ۱ باشد پیدا می‌شود. همچنین هیچ‌وقت از ۱ نمی‌تواند عبور کند.
 • هر بار راس‌های $i$ و $i+1$ را مشاهده می‌ کنیم جالی نمی‌تواند در خانه‌ای با اندیس کمتر از $i$ باشد. در غیر اینصورت پیش از این پیدا شده است(؟).
 • با توجه به دو مورد قبل حتما جالی پیدا می‌شود.

سوال ۱۶

در یک جدول $3 \times 4$ کمینه‌ی $k$ را بیابید به طوری که لوک حتما بتواند جالی را در متناهی مرحله ‌‌پیدا کند.

 1. 3
 2. 2
 3. 4
 4. 6
 5. 8

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

گراف متناظر جدول $3 \times 4$ به شکل زیر است.

به ازای $k \leq 2$ مشابه سوال قبل است. برای $k = 3$ مشابه سوال قبل ابتدا دور سمت چپ را مطمئن می‌شویم که خالی‌است به طوری که در آخرین حرکت راس‌های $(1, 2, 3)$ بررسی شده باشند. سپس راس‌های $(1, 7, 3)$، بعد از آن $(1, 7, 9)$ و بعد از آن $(7, 8, 9)$ را مشاهده می‌کنیم. طی این مراحل جالی نمی‌تواند به دور سمت چپ بازگردد(؟). سپس دور سمت راست را مشابه سوال قبل بررسی می‌کنیم.


ابزار صفحه