المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:مسابقه ی برنامه نویسی بیان:فهرست

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی بیان

در این صفحه می‌توانید به آرشیو سوال‌های مسابقه‌ی برنامه‌نویسی بیان دسترسی پیدا کنید. بیان با برگزاری مسابقه‌های برنامه‌نویسی در سطح جهانی، تلاش می‌کند تا بستری مناسب برای ارتقای دانش فنی، مهارت و خلاقیت برنامه‌نویسان ایرانی فراهم آورد. در مسابقات بیان، برای استفاده از تکنولوژی‌ها و زبان‌های برنامه نویسی هیچ محدودیتی وجود ندارد و مخاطب این رویداد تمامی کسانی هستند که توانایی برنامه‌نویسی دارند.

فهرست


ابزار صفحه