المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۴۲

3x

دو نفر روی یک صفحه‌ی $1 \times n$ مشغول بازی هستند. هرکس در نوبت خود یک گوی در یکی از خانه‌های خالی می‌گذارد. اولین کسی که پس از حرکت او $3$ گوی پشت سر روی صفحه به وجود بیاید می‌برد.

ورودی

  • در ورودی عدد $n‌$ آمده است
  • $3 \leq n \leq 2000$

خروجی

در خروجی اگر نفر اول می‌برد $1$ و در غیر این صورت عدد $2$ را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 1
6 2

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه