المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۳۷

2Path

شما در این برنامه باید یک گراف همبند را از ورودی بخوانید که تعداد یال‌های آن زوج است. سپس باید یال‌های آن را به جفت های ۲تایی (مسیر های به طول ۲ یال) افراز کنید. می توانید فرض کنید که گراف یک گراف ساده است.

ورودی

  • در سطر اول ورودی ابتدا $n$ تعداد راس‌ها سپس $m$ تعداد یال‌های گراف نوشته شده است.
  • سپس در $m$ سطر بعدی در هر سطر دو عدد نوشته شده است که سر و ته یک یال گراف را نشان می‌دهد. راس‌های گراف از $۱$ تا $n$ شماره گذاری شده‌اند.
  • $1 \leq n, m \leq 10^5$

خروجی

  • در هر سطر خروجی، شما باید یک مسیر به طول ۲ را بنویسید که مسیر $a$ $u$ $b$ را باید به صورت $u$ $a$ $b$ بنویسید (راس مرکزی باید ابتدا نوشته شود.) مسیرها را به ترتیب دلخواه بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 4
1 2
3 1
1 4
1 5
1 2 3
1 4 5

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه