المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۱

Linked List

در این برنامه باید تعدادی عدد را از ورودی بخوانید و آن‌ها را عینا در خروجی چاپ کنید.

برای این منظور باید از داده ساختار linked list استفاده کنید.

ورودی

  • در هر سطر از ورودی یک عدد طبیعی نوشته شده‌است.
  • تعداد سطرها حداکثر $10^5$ است.
  • ورودی با یک سطر شامل عدد $-1$ پایان میابد.

خروجی

به ازای هر عدد ورودی، یک سطر در خروجی بنویسید که شامل آن عدد است.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4
3
7
-1
4
3
7

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه