المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۹:i

Crazy Bits

اولاندیکانس یک کامپیوتر جدید اختراع کرده است.این کامپیوتر تنها ۱۲ بیت برای ذخیره سازی اعداد دارد. و تنها دستوری که این کامپیوتر دارد دستور swap است.( swap(i,j,d بیت $j$ ام عدد $i$ ام را باهمسایه‌اش در جهت $d$ جابجا می کند(۰:بالا و ۱:راست و ۲:پایین و ۳:چپ) .برای مثال( swap(2,3,1 بیت ۳ و۴ عدد دوم را با هم عوض می‌کند.اولاندیکانس حالت ابتدای اعداد را می‌داند و آن‌ها می‌خواهند آن‌ها را به اعدادی دیگر تبدیل کنند. آن‌ها از شما کمک خواسته‌اند تا با کم‌ترین جابجایی این کار را انجام دهید.

ورودی

ورودی از چند سناریو تشکیل شده است. در خط اول هر سناریو عدد $n$ ($1 \le n \le 16$) تعداد اعداد آمده است. در خط بعد $n$ عدد آمده است که نشان‌دهنده مقدار اولیه اعداد است. در خط بعد نیز $n$ عدد آمده است که نشان‌دهنده حالت پایانی اعداد است. ورودی با خطی شامل یک عدد صفر پایان می‌یابد.

خروجی

برای هر سناریو شما باید تنها یک خط چاپ کنید که در آن کم‌ترین تعداد جابجایی قرار دارد. اگر این کار ممکن نبود $"Impossible"$ چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
2 3
6 2
3
1 1 1
2 3 4
4
5 2 6 0
3 2 2 4
0
3
Impossible
2

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه