المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۹:c

Hopeless Coach

یکی از تیم های لیگ برتر(جام خلیج فارس) نتایج خیلی ضعیفی در این فصل داشته است.هیات مدیره باشگاه تحت فشاراست تا سرمربی باشگاه را اخراج کند‌، ولی در نظربعضی از هواداران مربی یک قهرمان است به همین دلیل اخراج او کار راحتی نیست.هیات مدیره تصمیم گرفته است تابرای بار آخر به مربی فرصتی بدهد.آن‌ها با رسانه‌ها صحبت کرده‌اند که فقط در صورتی می توانند از مربی حمایت کنند که تیم در ۵ بازی بعدی خود حداقل ۱۱ امتیاز کسب کند.سرمربی می‌خواهد بداند که به چه احتمالی می‌تواند شرط آن‌ها را برقرار کند و برای همین از شما خواسته تا به او کمک کنید.شما می‌توانید در نظر بگیرید که احتمال برد٬ مساوی و باخت در بازی‌های بعدی از نتیجه بازی‌های قبلی که تیم تا به حال انجام داده است تعیین می‌شود. برای مثال،اگر تابه حال ۱۰ بازی انجام داده باشد و ۳ بازی از آن‌ها را برده باشد،احتمال بردن هر یک از ۵ بازی بعد نیز ٪۳۰ است.همین قانون برای مساوی و باخت هم برقرار است.

همچنین شما نتیجه‌های تیم را می‌دانید(هر برد ۳ امتیاز دارد و هر مساوی ۱ امتیاز دارد).۱۸ تیم در لیگ برتر حضور دارند و هر دوتیم دو بار با یک‌دیگر بازی می کنند.

ورودی

  • ورودی از چند سناریو تشکیل شده است. در خط اول هر سناریو دو عدد $P$ و $N$ آمده است. $N$ نشان‌دهنده تعداد بازی‌ها و $P$ نشان‌دهنده مقدار امتیاز لازم برای $N$ بازی بعد است.
  • درخط بعدی سه عدد $L$ , $D$ ، $W$ (تعداد برد‌ها، مساوی‌ها و باخت‌ها در بازی‌های قبلی) آمده است .
  • آخرین خط ورودی شامل دو عدد صفر می‌باشد.

خروجی

برای هر سناریو، شما باید درصد احتمال به‌دست آوردن حداقل $P$ امتیاز را در $N$ بازی بعد با دقیقا یک رقم اعشار چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 11
3 5 4
2 3
5 0 5
3 5
5 5 4
1 1
1 1 1
0 0
4.3
75.0
42.8
66.7

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه